Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7534.33.2018.7 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej ...

... elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina, na odcinku od słupa 203 do słupa 220, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 285 o pow. 0,4900 ha, obręb Rzadkowo, gmina Kaczory, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.12.2018 do 03.01.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 20.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.12.2018 - 13:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2019 - 00:05