Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na ...

... rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) – budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848” oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 294/1 o pow. 0,0118 ha, ark. mapy 2, obręb 0004 - Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1R/00006129/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu jako własność Państwa Andrzeja i Franciszki Dąbrowiczów na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 21.12.2018 do 04.01.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 21.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.12.2018 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.01.2019 - 00:05