Program współpracy wojewody wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wojewoda Wielkopolski przyjął Zarządzeniem nr 587, w dniu 30 listopada 2017 r., Program współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 13.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.11.2018 - 10:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2021 - 10:36