Program współpracy wojewody wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wojewoda Wielkopolski przyjął Zarządzeniem nr 647 w dniu 30 listopada 2016 r. Program współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Dokumenty (Zarządzenie oraz Program) są dostępne do pobrania poniżej

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 22.11.2016
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 11.11.2016 - 13:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2021 - 10:37