Program współpracy wojewody wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

19 listopada 2019 r. wojewoda wielkopolski podpisał  Program Współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 27.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.11.2020 - 13:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2021 - 10:39