Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (we wszystkie dni tygodnia) kompleksu budynków i budowli wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego w Pile przy ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.:„Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (we wszystkie dni tygodnia) kompleksu budynków i budowli wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego w Pile przy ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej” informuje, że w dniu 27.09.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – ASECURA - SERVICE Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 15, 64-920 Piła.

Status: 
zakończony
Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.11.2019 - 12:10