Zarządzenie nr 690/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ...