Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do 30 listopada 2022 r.

Gmina wypłaca dodatek węglowy w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. muszą zostać wypłacone do 30 grudnia 2022 r.

Wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego.

Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Autor: Beata Wosińska
Data utworzenia: 24.08.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.08.2022 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.09.2022 - 11:55