Informacja dotycząca organizacji imprez masowych 8.03.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca organizacji imprez masowych
(źródło GIS)

W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Autor: GIS
Data utworzenia: 04.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.03.2020 - 19:08
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.08.2020 - 07:25