80. rocznica ludobójstwa katyńskiego

Program obchodów 80. rocznicy ludobójstwa katyńskiego

Komitet honorowy obchodów:

 • Stanisław Gądecki, ks. Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
 • Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania,
 • Ireneusz Nowak, gen. bryg. pil.; Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; Dowódca Garnizonu Poznań,
 • Piotr Mąka, inspektor , Komendant Wojewódzki Policji,
 • Rafał Reczek, dr hab., Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu,
 • Zenon Wechmann, wieloletni Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów  i Osób Represjonowanych.

Kalendarium uroczystości:

 1. Obchody 80. rocznicy wydania rozkazu utworzenia obozów dla polskich oficerów. Msza św. 20 września 2019 r., godz. 12.00. Kościół pw. Jana Kantego, Kaplica Św. Józefa ul. Grunwaldzka 86. Partnerzy: Stowarzyszenie Katyń Poznań, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 2. Obchody rocznicy podpisania 5 marca 1940 roku decyzji, przez członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików,  o wymordowaniu ponad 22 tysięcy polskich jeńców, Msza św. 8 marca 2020 r., godz. 9.30. Kościół Garnizonowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Szamarzewskiego 3. Partnerzy: Garnizon Poznań, Parafia Garnizonu Poznań, Stowarzyszenie Katyń Poznań.
 3. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.Msza św. 15 kwietnia 2020 r., godz. 12.00. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego, al. Niepodległości; przemarsz pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, uroczystości wojewódzkie. Partnerzy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Katyń Poznań, Związek Sybiraków Poznań, Rodzina Policyjna 1939 Poznań.
 4. Rocznica odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych policjantów województwa wielkopolskiego. Msza św. 14 maja 2020 r., godz. 10.00, Kościół pw. Św. Jerzego, ul. Swoboda 43a. Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji, Rodzina Policyjna 1939 Poznań.
 5. Koncert pieśni patriotycznych. Aula Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. ul.  Święty Marcin 87, 16 maja 2020 r.. godz. 17.00. Partnerzy: Urząd Wojewódzki, Stowarzyszenie Katyń Poznań. Koncert z okazji trzydziestolecia działalności Stowarzyszenie Katyń Poznań.

Przedsięwzięcia towarzyszące:

 1.  Wystawa planszowa PAMIĘTAMY. Twórca:  IPN Oddział Poznań. Miejsce:  otoczenie  Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru (1-30 kwietnia 2020 r), a następnie na placu przed Uniwersytetem Muzycznym (1– 20 maja 2020 r).
 2.  Wystawa planszowa: POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY ŻOŁNIERZE VIRTUTI MILITARI OFIARY LUDOBÓJSTWA KATYŃSKIEGO. Twórca:  Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Patron: Urząd Miasta Poznania. Prezentacja: dziedziniec Urzędu Miasta Poznania (1-20 kwietnia 2020 r.), Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII   (do 30 czerwca 2020 r, jednostki wojskowe (do 1 września 2020 r), szkoły Poznania i Wielkopolski (od 2 września w cyklu 7 dni). Logistyka: Komenda Garnizonu Poznań.
 3. Wystawa: PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA KATYŃSKIEGO.– Twórca:  Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Patron: Urząd Miasta Poznania. Prezentacja: Odwach Stary Rynek, 1 kwietnia - 30 listopada 2020 r.
 4. Konkurs dla młodzieży „LUDOBÓJSTWO KATYŃSKIE: PRZYCZYNY, PRZEBIEG, SKUTKI” pod honorowym patronatem Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Organizator: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, Stowarzyszenie KATYŃ Poznań, Urząd Marszałkowski, IPN Oddział Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk s.j.. Czas trwania: wrzesień – kwiecień 2020 r.
 5. Film „POZNAŃSKA PAMIĘĆ O LUDOBÓJSTWIE KATYŃSKIM”,  60 minut.  Realizacja Wydawnictwo Miejskie Posnania, Patron: Urząd Miasta Poznania.
 6. Folder: „STOWARZYSZENIE KATYŃ POZNAŃ 2000 – 2020”. Realizacja: IPN Oddział Poznań i Stowarzyszenie KATYŃ Poznań. Kwiecień 2020.
 7. „LASEK KATYŃSKI”  - zasadzenie 121 dębów upamiętniających członków Stowarzyszenie KATYŃ Poznań. Miejsce realizacji - teren przed Fortem VII -  listopad 2020 r. Realizacja: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Patron: Urząd Miasta Poznania.
Autor: Zarząd Stowarzyszenia Katyń: Tadeusz Patecki, Dobrochna Konrad, Wojciech Bogajewski
Data utworzenia: 17.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.09.2019 - 07:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.12.2019 - 14:28