Wielkopolskie samorządy z dodatkowymi środkami na drogi

Minister finansów przekazał samorządom informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. W całym kraju dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W Wielkopolsce środki trafią do Poznania, Kalisza, Konina czy powiatów konińskiego, obornickiego i poznańskiego.

- Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok w Wielkopolsce zasilą trzy miasta na prawach powiatu i trzy powiaty na łączną kwotę 12 mln zł. To kolejne kwoty, które rząd kieruje w stronę samorządów. Na bieżąco podpisujemy także umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. - Dodatkowe środki z subwencji pozwolą między innymi wyremontować rondo w Kaliszu, wykonać remont ul. Przemysłowej w Koninie czy wzmocnić nawierzchnię ulicy Warszawskiej w Poznaniu - dodaje wojewoda.

Wśród wielkopolskich powiatów wsparcie w wysokości 1,3 mln zł otrzyma samorząd koniński. Środki trafią na przebudowę mostu w Koszewie. Prawie milion złotych zasili budżet powiatu obornickiego, który również ma wykonać prace związane z przebudową mostu na rzece Flincie. Blisko 4 mln zł otrzyma powiat poznański na budowę nowego i rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna w Murowanej Goślinie.

Do Kalisza z subwencji trafi 2,2 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z kolei samorząd Konina otrzyma blisko milion zł na remont ulicy Przemysłowej w ciągu drogi DK25. Do Poznania z rządowej subwencji zostanie skierowane 1,9 mln zł, co pozwoli wzmocnić nawierzchnię ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł. W skali kraju dofinansowanie uzyskało 110 samorządów na łączną kwotę 336 mln zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie między innymi inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na utrzymanie przepraw rzecznych.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 19.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 19.06.2020 - 15:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.08.2020 - 08:42