Jednostki szkolące

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) jednostki szkolące, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii, mogą prowadzić specjalizację dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wykaz jednostek prowadzących specjalizacje w trybie dotychczasowych przepisów znajduje się na stronie CMKP.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, rozpoczynane po wejściu w życie ustawy, może być prowadzone przez podmioty (jednostki szkolące) po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Na obszarze województwa wielkopolskiego nie ma aktualnie jednostek szkolących, które planowałyby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w ciągu najbliższych 4 miesięcy.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.10.2017 - 11:54