Komisja do spraw opiniowania celowości umarzania niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, nieprzekraczających 40.000,00 zł