Komisja konkursowa do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w roku 2020 zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020