Ostrzeżenie hydrologiczne nr 87 - susza hydrologiczna

Data i godzina wydania: 18.09.2023 - godz. 10:09
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 87
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:20 dnia 18.09.2023 do odwołania
Obszar: Noteć górna (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni górnej Noteci spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ

Autor: Dyżurny CZK
Data utworzenia: 18.09.2023
Osoba publikująca: Dyżurny CZK
Data publikacji: 18.09.2023 - 10:18
Ostatnia aktualizacja: Dyżurny CZK
Data aktualizacji: 18.09.2023 - 10:30