Dodatkowe miejsca szkoleniowe dla lekarzy/lekarzy dentystów w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Lista lekarzy / lekarzy dentystów, którym na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie: 1-31.03.2022 r., zgodnie z art. 16e. ust. 3-4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) przyznane zostały dodatkowe miejsca szkoleniowe przez Ministra Zdrowia w trybie rezydenckim oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego w trybie pozarezydenckim.

Identyfikacją osoby zakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK.

Lekarzom zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaną wystawione skierowania do odbywania specjalizacji za pomocą SMK.

Po pojawieniu się skierowania na indywidualnych kontach w SMK, lekarze winni udać się do podmiotu wskazanego w skierowaniu w celu ustalenia faktycznego terminu rozpoczęcia specjalizacji (nie dłuższego niż 3 miesiące od planowanej daty rozpoczęcia specjalizacji wskazanej w skierowaniu) oraz wyznaczenia kierownika specjalizacji. Na tej podstawie zostanie wygenerowana Elektroniczna Karta Specjalizacji (EKS).

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.06.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2022 - 07:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.08.2022 - 10:18