Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, 1-31 marca 2022 r.

Wojewoda Wielkopolski podaje do wiadomości liczbę przyznanych miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne 1 - 31 marca 2022 r. w województwie wielkopolskim wraz z  listą jednostek akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego.

Lista z liczbą przyznanych przez Ministra Zdrowia miejsc rezydenckich oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego miejsc pozarezydenckich, dla lekarzy / lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 - 31 marca 2022 r.

Lista jednostek akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym - liczba wolnych miejsc stan na dzień 10.02.2022 r.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 15.02.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.02.2022 - 07:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2022 - 09:47