Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2019 r.

 1. Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2019 r. (identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK).
   Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą
   Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą
 2. Informacje dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
  • skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaną wystawione w systemie SMK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
  • lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (zgodnie z art.16c. ust. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.)

Lekarze, którzy uzyskają prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie kopii dokumentu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu, Wydział Zdrowia – pokój 568, 569 (V piętro, budynek A) lub przesłać  na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 1. Informacja dla lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  • wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego,
  • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo za pomocą SMK przyznać lekarzom, którzy brali udział w bieżącym postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą,
  • wojewoda może dodatkowo za pomocą SMK przyznawać miejsca szkoleniowe w trybach pozarezydenckich lekarzom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej przy uwzględnieniu wolnych miejsc szkoleniowych w podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 31.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.10.2019 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.11.2019 - 12:30