Relacja z Dnia Otwartego dla cudzoziemców

12 czerwca 2019r. mieliśmy przyjemność gościć Państwa podczas Dnia Otwartego dla Cudzoziemców zorganizowanego przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z zaproszonych instytucji – w tym przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiej Izby Skarbowej,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Migrant Info Point którzy udzielali cudzoziemcom informacji z zakresu swojej działalności.  Inicjatywa jest częścią projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” realizowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W trakcie Dnia Otwartego można było dowiedzieć się jak zalegalizować pobyt w naszym kraju, jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do świadczeń socjalnych, jak rozliczyć dochód  i skorzystać z bezpłatnej edukacji dla dzieci. Cudzoziemcy zainteresowani osiedleniem w Polsce na stałe mogli dowiedzieć się jak starać się o bezterminowe zezwolenie, obywatelstwo polskie, gdzie skorzystać z bezpłatnych lekcji języka polskiego i innych usług z oferty integracyjnej dla migrantów w Wielkopolsce.  Dla wszystkich gości przewidzieliśmy poczęstunek, drobne upominki, a dla najmłodszych ciekawe zajęcia z animatorką zabaw.

W programie wydarzenia przewidziane były zarówno indywidualne porady ekspertów w poszczególnych dziedzinach jak i prezentacje multimedialne dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z zamieszkiwaniem cudzoziemców w Polsce. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, którzy chętnie korzystali z porad na stoiskach informacyjnych i uczestniczyli w wygłaszanych prelekcjach. Największym zainteresowaniem cieszyły się porady z zakresu legalizacji pobytu, informacje udzielane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, MIP i UMP.

Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane przez WUW dla cudzoziemców z udziałem tak szerokiego grona ekspertów i dlatego szczególnie zależało nam na tym, aby poznać Państwa opinię i sugestie na przyszłość. W trakcie całego wydarzenia można było wypełniać ankiety w formie tradycyjnej, papierowej i elektronicznie. Ankieta papierowa, którą można było wrzucić do specjalnie na ten cel przygotowanej urny, zawierała możliwość  wyrażenia oceny  pozytywnej bądź negatywnej z dodatkowym miejscem na uwagi.

Ankieta elektroniczna, udostępniona na interaktywnym monitorze, umożliwiała wyrażenie pozytywnej lub negatywnej oceny za pośrednictwem infokiosków zlokalizowanych w holu głównym i na antresoli.

Ze względu na prostą formułę badania ankietowego, nasi goście mogli wyrazić swoją opinię bez względu na stopień znajomości języka polskiego.

Celem badania było określenie stopnia zadowolenia klientów z poziomu obsługi i organizacji Dnia Otwartego w Urzędzie. Uzyskane informacje miały pomóc nam udoskonalić  przygotowanie tego typu wydarzeń w przyszłości.

Z analizy ankiet wynika, że znaczna większość naszych klientów, którzy zdecydowali się wziąć udział w ankiecie oceniła zorganizowane wydarzenie pozytywnie - 90% wszystkich ankiet wyrażało pozytywną opinię. Wśród zgłaszanych uwag najczęściej pojawiającym się postulatem było zwiększenie dostępności informacji w językach obcych, w szczególności w języku angielskim. Podkreślali też Państwo swoje poparcie dla takich inicjatyw w przyszłości i rosnące potrzeby informacyjne. Postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom w przyszłości i stale podnosić jakość oferowanych usług. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili w tym dniu i zechcieli podzielić się opinią!

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Anna Pawlak
Data utworzenia: 11.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.09.2019 - 11:41
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2019 - 13:12