Konkurs MON "Wdzięczni Bohaterom 1920 r."

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.", którego celem jest upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekty mają dotyczyć między innymi upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. 

Zadania konkursowe przewidziane dla oferentów obejmują między innymi realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Na ich realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę do 2.000.000,00 zł. Jednym z warunków składania oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-05202...

Autor: Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON
Data utworzenia: 05.03.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 05.03.2020 - 10:40
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.03.2020 - 10:54