Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17 lipca 2019 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Szczegóły znaleźć można na stronie Ministerstwa

W związku z powyższym wojewoda wielkopolski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty, do składania zapotrzebowań na środki w ramach Programu, zgodnie z zasadami w nim określonymi.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 22.07.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.07.2019 - 09:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.07.2019 - 10:01