Konkurs Projekt Socjalny dla Rodziny

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński zapraszają pracowników socjalnych do udziału w ogólnopolskim Konkursie Projekt Socjalny dla Rodziny. Celem Konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty socjalne zrealizowane w latach 2016-2017 i rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Projekty na Konkurs należy przesyłać, za pośrednictwem kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej, w którym realizowany był projekt. Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami, powinna zostać przesłana drogą elektroniczną- poprzez platformę ePuap, na adres Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Termin zakończenia Konkursu upływa z dniem 10 października 2019 r. Wręczenie nagród i prezentacja 16 nagrodzonych projektów odbędzie się w październiku 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas uroczystości połączonej z seminarium.

Szczegóły znaleźć można na stronie Ministerstwa

W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej:

Marta Dużyńska tel. 61 854 16 78

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 23.07.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.07.2019 - 12:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.07.2019 - 09:30