Kwalifikacja wojskowa 2017

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. na obszarze Województwa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 13 stycznia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.). W roku 2017 dotyczy osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 10 października 2016 r. poz. 1657).

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce obowiązanych jest około 19 tys. mężczyzn rocznika podstawowego (1998) i 1,9 tys. osób z roczników starszych (1993-1997) oraz około 530 kobiet.

Autor: Leszek Antonowicz
Data utworzenia: 16.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.02.2017 - 07:32