Mandaty - wnioski do pobrania

Dane osobowe podlegają ochronie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Przekazane w formularzu dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania wyłącznie dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia) . Administratorem powyższych danych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Do wojewody wielkopolskiego można kierować wnioski jedynie w zakresie mandatów karnych kredytowanych,
nałożonych do 31 grudnia 2015 roku.

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.11.2019 - 09:39