Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

*zmienia zarządzenie 471/17

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 20.02.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 13:57