Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292) wprowadzam od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem rodzaju spraw i sposobu ich załatwiania, o których mowa w punkcie INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 3. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 4. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 5. Złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 7. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO SEKRETARIATÓW URZĘDU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile przyjmowani są klienci posiadający internetową rezerwację wizyty lub po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
 2. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej przyjmowani są klienci po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
 3. dostępne numery telefonów na potrzeby ustalenia terminu wizyty:
  • Poznań: 61 854 10 16, 61 854 10 51,
  • Kalisz: 62 760 83 18,
  • Konin: 63 247 77 29,
  • Leszno: 65 511 82 13,
  • Piła: 67 211 89 05,
  • Gniezno: 61 424 66 30,
  • Nowy Tomyśl: 61 442 67 60,
  • Ostrów Wielkopolski: 62 737 84 78,
  • Szamotuły: 61 292 55 46,
  • Środa Wielkopolska: 61 854 14 99;
 4. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną:
 5. godziny przyjęć klientów w Poznaniu w okresie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.:
  • poniedziałek - piątek od 7.30 do 17.45,
 6. godziny przyjęć klientów w pozostałych lokalizacjach paszportowych w okresie od 15 do 19 czerwca 2020 r.:
  • Kalisz: poniedziałek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Konin: poniedziałek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Leszno: poniedziałek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Piła: poniedziałek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Gniezno: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
  • Nowy Tomyśl: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
  • Ostrów Wielkopolski: poniedziałek - piątek od 8.30 do 15.30,
  • Szamotuły: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
  • Środa Wielkopolska: poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00;
 7. od 22 czerwca 2020 r. przywraca się standardowe godziny obsługi klientów w następujących lokalizacjach paszportowych:
  • Kalisz: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Konin: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Leszno: poniedziałek od 10.15.do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Piła: poniedziałek od 10.15.do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
  • Gniezno: poniedziałek od 10.00 do 16.45, wtorek - piątek od 8.00 do 14.45,
  • Nowy Tomyśl: poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00,
  • Ostrów Wielkopolski: poniedziałek - piątek od 8.30 do 15.10,
  • Szamotuły: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
  • Środa Wielkopolska: poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00;
 8. do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie klienci posiadający internetową rezerwację wizyty lub umówieni na wizytę telefonicznie;

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci w celu:
  • złożenia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego,
  • uzupełnienia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego posiadający wezwanie do uzupełnienia wniosku,
  • zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji posiadający zawiadomienie o zakończeniu postępowania;
 2. wizyta wymaga ustalenia terminu drogą telefoniczną pod numerem telefonu  61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach: od 8.30 do 10.00 lub dokonania internetowej rezerwacji;
 3. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl;
 4. godziny przyjęć klientów w dni robocze: od 10.30 do 15.30;
 5. do Punktu wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową;

SPRAWY OBYWATELSKIE (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Oddziale Nadzoru w Sprawach Obywatelskich przyjmowani są klienci wyłącznie w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawach obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska) po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu postępowania;
 2. do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową;

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą internetową od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
  • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą telefoniczną – dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
  • wyżej wymienione wizyty będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach:
   • od 7.30 do 17.45 - odbiór kart pobytu,
   • od 8.15 do 15.15 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych,

w terminie od 22 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.,
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób.

 • Zasady obsługi w Poznaniu:
  • na Sali B w lokalizacji: Plac Wolności 17 w Poznaniu obsługiwane są osoby w celu:
   • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania odcisków linii papilarnych dla wizyt zarezerwowanych drogą internetową od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
   • składania odcisków linii papilarnych – wizyty umówione drogą telefoniczną, dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych,
   • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w Poznaniu”.
  • Zasady obsługi w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile:
   W Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile obsługiwane są osoby w celu:
   • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania odcisków linii papilarnych – wizyty od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
   • składania odcisków linii papilarnych – wizyty posiadające rezerwacje internetowe,
   • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty, gdy ich karta znajduje się w danej delegaturze. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w” (Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile);
 1. wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw oraz przesłuchania:
  • w pierwszej kolejności realizowane będą przesłuchania zarezerwowane od 16 marca 2020 r., a w następnej kolejności będą ustalane terminy nowych wizyt,
  • wnioski o zapoznanie z aktami spraw, które nie zostały zrealizowane w związku z obowiązującym dotychczas ograniczeniem obsługi klienta, będą realizowane w pierwszej kolejności;
 2. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
 3. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
 4. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania, zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl oraz infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora pocztowego lub odłożyć w czasie;
 5. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
 6. złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia tel. 61 850 87 70, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl;

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

 1. osoby zainteresowane osobistym zapoznaniem się z aktami sprawy mogą kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego lub elektronicznie (adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl), w celu uzgodnienia dogodnego terminu i godziny spotkania z pracownikiem Urzędu prowadzącym sprawę;
 2. kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.30 do 15.00 (tel. 81 854 10 70 lub 61 854 14 78) oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl;
 3. wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego;

SPRAWY DOTYCZĄCE POLITYKI SPOŁECZNEJ (Wydział Polityki Społecznej)

 1. sprawy dotyczące PROGRAMU MALUCH+: tel. 61 85 41 783, 61 85 41 208, 61 8541 248;
 2. sprawy polityki społecznej i rynku pracy: tel. 61 85 41 825; 

SPRAWY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA

 1. postępowania o nałożenie na rodziców uchylających się od szczepień dzieci, grzywien w celu przymuszenia wykonania obowiązku (przeglądanie akt sprawy przez strony), tel. 61 854 17 73;
 2. obsługa konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ochrony zdrowia (podpisywanie umów, odbieranie powołań, składanie oświadczeń), tel. 61 854 17 73;
 3. obsługa spraw z zakresu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, tel. 694 818 527;
 4. od 22 czerwca br. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wznawia działalność orzeczniczą; o terminach posiedzeń pacjenci i strony będą powiadamiani listownie, tel. 61 854 18 26.

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim)

 1. posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania;
 2. o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 22.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 22.05.2020 - 14:32
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 29.07.2020 - 10:23