Paszporty - ważne informacje

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.
 Informacja o prywatności w zakresie paszportów - dodano 24 maja 2018 r.

Z przyczyn niezależnych od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia dzisiejszego do odwołania nie będzie możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie oraz Lesznie. Jednocześnie przypominamy, że w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie oraz Lesznie nie ma możliwości uiszczania opłaty paszportowej gotówką. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że od dnia 12 listopada 2019 r. uległ zmianie adres Oddziału Paszportów w Pile. Nowy adres to ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Informujemy, że pierwszeństwo obsługi mają osoby, które przez Internet zarezerwowały wizytę na określoną godzinę. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce.

Z uwagi na zwiększoną liczbę wizyt rezerwowanych internetowo, bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji wydawane są w ograniczonej ilości.

Po wyczerpaniu dziennego limitu biletów z danej kategorii spraw, biletomat wydaje tylko numerki dla osób posiadających rezerwację internetową.

Rezerwacja wizyty przez Internet w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbioru paszportu gwarantuje załatwienie sprawy.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz, jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

W Oddziale Paszportów w Poznaniu oraz we wszystkich Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu istnieje możliwość internetowej rejestracji wizyty. Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.

W Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach należy pobrać numer do kolejki, osoby bez numerów nie będą obsługiwane. Ze względu na czas potrzebny do przyjęcia wniosku / wydania paszportu paszportu numery wydawane są w ograniczonej ilości, ostatnia osoba posiadająca numer zostanie przyjęta najpóźniej 20 minut przed końcem pracy punktu paszportowego.

***

Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie.

***

Kontakt z Oddziałem Paszportów w Poznaniu:

Infolinia nr : 61 850 87 77
e-mail: paszport@poznan.uw.gov.pl
fax: 61 852 22 23

Informacja paszportowa w delegaturach i w oddziałach terenowych:

Oddział Paszportów w Kaliszu
tel.: 62 760 83 17, 62 760 83 49
e-mail: paszporty.kalisz@poznan.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Koninie 63 247 77 29
e-mail: paszporty.konin@poznan.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Lesznie
tel.: 65 511 82 13
e-mail: paszporty.leszno@poznan.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Pile
tel.: 67 21 18 905
e-mail: : paszporty.pila@poznan.uw.gov.pl

Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie
tel.: 61 424 66 30

Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu
tel.: 61 442 67 60, 61 442 67 62

Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim
tel.: 62 737 84 78

Terenowy Punkt w Szamotułach
tel.: 61 292 55 46

Dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny opłata za wydanie paszportu kształtuje się następująco:

  • dorośli 70 zł.
  • młodzież od 13 do 25 roku życia 35 zł.
  • dzieci do 13 roku życia 15 zł.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Każdy członek rodziny otrzymuje Kartę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania i korzystania z Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny .

Wzór Karty Dużej Rodziny:

Złożenie wniosku i odbiór paszportu

osób pełnoletnich następuje tylko osobiście. . Podpisy na wniosku paszportowym składa się wyłącznie w obecności urzędnika przyjmującego podanie. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego od 5 roku życia. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów.

Utratę ważnego paszportu

należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego ważnego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków).

Wnioski paszportowe

w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile są realizowane w terminie 1 miesiąca. Wnioski składane w Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach realizowane są w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy.

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 08:44
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.02.2020 - 14:59