Nowy punkt paszportowy w Środzie Wlkp.

W czwartek 28 listopada. podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewodą wielkopolskim a Powiatem Średzkim o współdziałaniu w zakresie prowadzenia terenowego punktu paszportowego.

Porozumienie zakłada, że punkt zostanie uruchomiony w Środzie Wielkopolskiej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania. Będzie to 10 lokalizacja na mapie województwa wielkopolskiego, w której Wielkopolanie będą mogli złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego oraz odebrać gotowy paszport. Obecnie sprawy paszportowe prowadzone są w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Oddziale Paszportów w Delegaturze WUW w Koninie, Lesznie, Kaliszu i Pile oraz Terenowych Punktach Paszportowych w Ostrowie Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Szamotułach i Gnieźnie.

Nowy punkt wypełni lukę w alokacji miejsc obsługi klienta w sprawach paszportowych w rejonach położonych na wschód od Poznania i spowoduje, że klienci z  powiatów średzkiego, śremskiego, jarocińskiego czy wrzesińskiego, składający dotychczas wnioski paszportowe w Poznaniu, uzyskają możliwość złożenia tych wniosków w lokalizacji bliższej swojego miejsca zamieszkania, rozładowując tym samym kolejki oczekujących w Oddziale Paszportów w Poznaniu.

Na mocy zawartego porozumienia Powiat Średzki zobowiązał się m.in. do zapewnienia odpowiedniego lokalu (sali obsługi klienta z dwoma stanowiskami, poczekalni, zaplecza), wyposażenia pomieszczeń w meble i sprzęt biurowy oraz finansowania kosztów utrzymania i ochrony punktu, a po stronie wojewody wielkopolskiego pozostaje m.in. wyposażenie punktu w aktywną infrastrukturę sieciową i sprzęt komputerowy, finansowanie zatrudnienia i  szkoleń pracowników, czy też zapewnienie transportu dokumentów.

Szacuje się, że w punkcie paszportowym w Środzie Wielkopolskiej przyjmowanych będzie około 1000 wniosków paszportowych miesięcznie.

Do końca października 2019 r. w Wielkopolsce złożonych zostało ponad 134.000 wniosków o wydanie paszportu. W całym roku ubiegłym 130.000.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.11.2019 - 10:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.11.2019 - 10:29