Obowiązujące opłaty

UWAGA!!!

Osoba posiadająca ważny dokument uprawniający do ulgi w opłacie paszportowej jest zobowiązana okazać ten dokument w dniu złożenia wniosku.

Wysokość opłaty: Za:
15 zł Paszport dla dzieci do 13 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
30 zł

Paszport tymczasowy wydawany w przypadkach przewidzianych w art. 23 ust.1 pkt. 3 – 6 ustawy o dokumentach paszportowych, tj.:

  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Paszport dla dzieci do 13 roku życia.

35 zł Paszport dla osób od 13 do 25 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
70 zł
  • Paszport dla uczniów od 13 do 18 roku życia.
  • Paszport dla studentów, emerytów, rencistów, kombatantów, osób niepełnosprawnych, do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżki.
  • Paszport dla współmałżonków emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu po przedłożeniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ZUS i legitymacji emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej.
  • Paszport dla osób powyżej 25 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
140 zł Paszport dla osób od 18 do 70 roku życia bez uprawnień do ulgi.
bez opłaty Paszport dla osób, które ukończyły 70 lat.
podwyższona o 200 % Paszport dla osób, których ważny paszport został utracony lub zniszczony.
Autor: Joanna Tyksińska
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 09:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2020 - 12:16