Obsługa klienta do 12 lipca 2019 r.

Klienci w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.

W Punkcie Obsługi Klienta można:

 • złożyć lub uzupełnić wniosek w sprawach obywatelstwa polskiego oraz inne dokumenty niezbędne dla prowadzonego postępowania,
 • uzyskać informacje na temat obowiązujących procedur w sprawach obywatelstwa polskiego,
 • otrzymać obowiązujące formularze wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego.

W celu złożenia wniosku w sprawach obywatelstwa polskiego klienci przyjmowani są:

 • w poniedziałki  - w godz. od 11.00 do 15.00,
 • od wtorku do piątku  - w godz. od 10.00 do 13.00.

Obowiązuje internetowa rejestracja wizyty.  Aby zarejestrować wizytę, należy wybrać kategorię „O - Obywatelstwo polskie”.

Uwaga! Prawidłowo przygotowany wniosek wraz z załącznikami skraca czas wizyty i postępowania.

W celu pobrania obowiązujących formularzy wniosków lub uzyskania wstępnych informacji na temat obowiązujących procedur klienci przyjmowani są bez uprzedniej rejestracji:

 • w poniedziałki  - w godz. od 15.00 do 16.00,
 • od wtorku do piątku  - w godz. od 13.00 do 15.30.

Wizyta wymaga pobrania numeru w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nie ma możliwości wcześniejszego pobrania numeru, tj. numer wizyty na dany dzień wydawany jest w tym dniu. Liczba numerów jest ograniczona i uzależniona od czasu trwania poszczególnych wizyt. Numery wydawane są od godz. 14.45 w poniedziałki oraz od godz. 12.45 w pozostałe dni tygodnia.

Informacja telefoniczna w sprawach obywatelstwa polskiego od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 10.00: 61 854 10 32.

Uwaga!

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego oraz sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie udzielają informacji na temat stanu prowadzonych postępowań. W celu uzyskania przedmiotowej informacji wnioskodawca lub jego pełnomocnik winien wystąpić pisemnie. Wniosek o udzielenie informacji może być wniesiony:

 1. w formie pisemnej
  • w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
   Wydział Spraw Obywatelskich
   ul. ks. Jakuba Wujka 1
   61-581 Poznań
  • drogą elektroniczną na adres obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu utworzoną w trybie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 17.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2019 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2019 - 09:29