Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji częściowej w sprawie stwierdzenia w części nieważności decyzji Starosty Wrzesińskiego z 31 grudnia 2019 r. znak NG.683.4.2019 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną we ...

... Wrześni, gmina Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka 442/66, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą nr PO1F/00037792/0

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.10.2020 do 26.10.2020
Autor: Agnieszka Bartkiewicz
Data utworzenia: 09.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.10.2020 - 14:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.10.2020 - 07:15