Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji końcowej w sprawie ustalenia na rzecz byłego właściciela - Greenfield Nieruchomości sp. z o.o. - odszkodowania za przejętą przez Powiat Poznański nieruchomość położoną...

w Murowanej Goślinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 757/3 oraz 757/5, ark. mapy 11, obręb Murowana Goślina, objętą w dacie przejęcia KW nr PO1P/00104965/5, załatwiającej przedmiotową sprawę w pozostałej części nierozstrzygniętej decyzją częściową Wojewody Wielkopolskiego z 14 maja 2019 r., znak SN-III.7570.13.2019.11

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.08.2019 do 28.08.2019
Autor: Agnieszka Bartkiewicz
Data utworzenia: 13.08.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 13.08.2019 - 14:00
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.08.2019 - 10:04