Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania postanowienia o podjęciu postępowania dotyczącego ustalenia na rzecz byłego właściciela - Greenfield Nieruchomości sp. z o.o. - odszkodowania za przejętą przez Powiat Poznański nieruchomość ...

... położoną w Murowanej Goślinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 757/3 oraz 757/5, ark. mapy 11, obręb Murowana Goślina, objętą w dacie przejęcia KW nr PO1P/00104965/5, w części nierozstrzygniętej decyzją częściową Wojewody Wielkopolskiego z 14 maja 2019 r., znak SN-III.7570.13.2019.11

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.08.2019 do 20.08.2019
Autor: Agnieszka Bartkiewicz
Data utworzenia: 06.08.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.08.2019 - 10:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.08.2019 - 10:15