Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 9 sierpnia 2019 r. o wydaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. decyzji administracyjnej, znak SN-III.7536.64.2018.4, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej we Wronkach, oznaczonej ...

... ewidencyjnie jako: obręb Wronki, arkusz mapy 22, działki nr 2573 i 2574

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.08.2019 do 23.08.2019
Autor: Agnieszka Bartkiewicz - Kierownik Oddziału Orzecznictwa w zakresie Nieruchomości
Data utworzenia: 09.08.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.08.2019 - 10:10
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 12.08.2019 - 10:41