Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji kolejowej pn. „Prace na linii ...

... kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, Lot B – Rokietnica – Wronki od km 18+360 do km 52+265” polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 18+360 do km 52+265 w ramach projektu ,,Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 127/8 o pow. 0,0244 ha, arkusz mapy 1, obręb 0801 – Baborowo, gmina Szamotuły, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1A/00007241/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach jako współwłasność Państwa Wojciecha i Lilianny Królów na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 15.04.2019 do 29.04.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 11.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.04.2019 - 12:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.04.2019 - 12:39