Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ..

... pn. „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II”.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.03.2019 do 12.04.2019
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 11.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.03.2019 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2019 - 00:05