Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. o wydaniu decyzji nr 7/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Margonin od km 40+300 do km 40+906 w ramach ...

... inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.03.2019 do 28.03.2019
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 11.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.03.2019 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2019 - 13:48