Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca o wydaniu w dniu 7 marca 2019 r. decyzji pozwolenia na budowę nr 41/19 dla inwestycji pn . "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów część II"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.03.2019 do 28.03.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 13.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.03.2019 - 07:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.03.2019 - 10:49