Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 191 w miejscowości Zacharzyn...

od km ok. 4+076 do km ok. 6+716 (kilometraż lokalny: od km 0+000 do km 2+640) w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 398/1 o pow. 0,0029 ha, arkusz mapy 4, obręb Zacharzyn, gmina Chodzież – obszar wiejski, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.08.2019 do 28.08.2019
Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 14.08.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 14.08.2019 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.08.2019 - 13:53