Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr 2302/2020 z dnia 18.11.2020 (znak: UA-IV.6740.2053.2020) o zezwoleniu na realizację ...

... inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Złotowskiej w Poznaniu (droga powiatowa) na odcinku od ulicy Malwowej do ulicy Miastkowskiej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 08.04.2021 do 22.04.2021
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 02.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.04.2021 - 00:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 00:05