Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 24.01.2020 r. (znak: ABP.67403.5.2019) o zezwoleniu na ...

... realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów w zakresie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.04.2021 do 20.04.2021
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 31.03.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.04.2021 - 00:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.04.2021 - 00:05