Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii ...

... elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 81 o pow.  0,4400 ha, ark. mapy 1, obręb 0018 – Popielewo, gmina Skulsk, powiat koniński, bez oznaczenia hipotecznego, o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.08.2019 do 20.08.2019
Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 05.08.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.08.2019 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.08.2019 - 10:20