Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia lipca 2019 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji nr 11/2019 z dnia 22 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ...

... nr 303 od km ok. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.08.2019 do 23.08.2019
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 06.08.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.08.2019 - 00:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.08.2019 - 00:05