Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2019 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.75734.149.2019.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji...

polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN1000, relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II na terenie województwa wielkopolskiego, zlokalizowanego na nieruchomościach bądź ich częściach, na terenie województwa wielkopolskiego, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 845 o pow. 1,5475 ha, arkusz mapy 10, obręb Miasto Zduny, gmina Zduny, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.09.2019 do 20.09.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 06.09.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 06.09.2019 - 10:11
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.09.2019 - 10:14