Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji ...

... polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek – Odolanów na odcinku Krobia – Odolanów o długości ok. 47,5 km w województwie wielkopolskim, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 138 o pow. 1,0300 ha, arkusz mapy 1, obręb 0008 Raczyce, gmina Odolanów, powiat ostrowski, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KZ1W/00039859/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, jako własność Państwa Heleny i Stanisława Janickich we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 08.10.2019 do 22.10.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 07.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2019 - 07:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2019 - 07:25