Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 255/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz inwestora – Gminy Tarnowo ...

... Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, dla inwestycji pn.: „Regulacja wód, polegająca na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, poprzez skanalizowanie odcinka
cieku - Kanału Przybrodzkiego na długości 138 m (km 23+480 – 23+618)” w ramach zadania: „Przebudowa odcinka Kanału Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w rejonie ulicy Przełaj w m. Góra,gm. Tarnowo Podgórne”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 11.01.2021 do 25.01.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 07.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.01.2021 - 00:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 00:05