Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2020 r. o wszczęciu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.10.2020 do 26.10.2020
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.10.2020 - 00:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.10.2020 - 00:05