Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.01.2021 r. o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Starosty Poznańskiego Nr 54/2019 z dnia 20.12.2019 r. ...

... (znak WD.6740.85.2018.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.01.2021 r. uchylającej w części ww. decyzję ww. Starosty Poznańskiego i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.01.2021 do 26.01.2021
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 05.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.01.2021 - 09:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2021 - 10:18