Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 252/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej ...

... oraz nadzór nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” – cześć I budowa zespołu zbiorników Goraj w leśnictwie Goraj

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 11.01.2021 do 25.01.2021
Autor: Ewa Lewińska - Okła
Data utworzenia: 08.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.01.2021 - 00:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 00:05