Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii ..

... elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 73 o pow. 1,2500 ha, arkusz mapy 1, obręb 0027 Sarnowa- Kolonia, gmina Ślesin, o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.10.2020 do 23.10.2020
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 09.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.10.2020 - 14:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.10.2020 - 14:38